Oprava dvouramenného novogotického schodiště na Sychrově

V letech 2017- 2018 probíhalo statické zabezpečení a oprava schodiště vedoucího ze zámku do zámeckého parku.

Dvouramenné schodiště vedoucí z 1. patra východního křídla zámku do zámeckého parku vykazovalo statické poruchy  a proto bylo nutné přistoupit k opravě, která s sebou přinesla i částečné omezení  provozu zámku. Děkujeme tímto všem návštěvníků za pochopení a trpělivost během rekonstrukčních prací.

  • 12. 1. 2017
    (aktualizováno 7. 6. 2018)
  • Sychrov