Přístupnost

Areál státního zámku Sychrov je bezbariérová památka pouze z části. Volně dostupné jsou veškeré exteriéry zámeckého areálu jako např. čestný dvůr, nádvoří a anglický park včetně oranžerie (zde se nachází kavárna s bezbariérovou toaletou). Při prohlídce interiérů platí pro pohyb vozíčkářů následující omezení :

Novogotický klenot Rohanů je základním prohlídkovým okruhem, který návštěvníkům zpřístupňuje především interiéry prvního patra jižního, západního, severního a východního křídla . Prohlídka této trasy vyžaduje asistenci, která vozíčkáře vynese po širokém schodišti do prvního patra. Dále je pak trasa snadno dostupná v jedné rovině a s širokými dveřmi.

Zlatý poklad - výstava plastik a šperků z drahých kovů a kamenů českého klenotníka Františka Khynla, které daroval České republice, se nachází v přízemí východního křídla a je z hlediska dostupnosti pro vozíčkáře bez omezení.

Nejvhodnějším místem k parkování z hlediska dostupnosti je parkoviště, které se nachází západně od hlavní zámecké budovy a ze kterého je přístup k zámku po rovině. Na parkovišti před zámkem jsou vyhrazená místa pro handicapované. 

Bezbariérová toaleta je součástí WC pro návštěvníky, které se nachází na nádvoří zámku, ale k přístupu je nutná výpomoc obsluhy (přistavení rampy). Zámek má Euroklíč.

Pokladna je dostupná pouze po překonání 2 schodů.

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí zámek následující pomůcku:

  • haptická "knížka" - obsahuje základní informace o objektu v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení dominantních částí objektu

Pro neslyšící osoby máme tištěné texty v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. 

Skupiny  návštěvníků se speciálními potřebami prosíme o rezervaci prohlídky a uvedení typu potřeby, abychom mohli prohlídku maximálně přizpůsobit. 

Haptická "kniha", Sychrov