Čaj o páté v zámecké oranžérii na Sychrově

Společenská akce

Čaj o páté – setkání s herečkou a moderátorkou Michaelou Dolinovou.

Předprodej na www.evstupenka.cz