Čaj o páté v zámecké oranžérii na Sychrově – OBRAZY A HUDBA

Společenská akce


KARDINÁL LUDVÍK RENÉ ROHAN (1734–1803). Komponovaný pořad o jednom z hlavních aktérů náhrdelníkové aféry Marie Antoinetty a zpovědníkovi krále Ludvíka XVI. zasazený do kontextu hudby pozdního klasicismu a romantismu.

Zahajovací akce k Roku šlechty ve službách diplomacie.

Účinkují:  Zdena Kloubová (soprán), Marie Wiesnerová (klávesy), Daria Kassina (housle), Miloš Kadlec (průvodní slovo).

Předprodej vstupenek na eVSTUPENKA.CZ.