Zprávy

Oprava dvouramenného novogotického schodiště na Sychrově

12. 1. 2017 (aktualizováno 7. 6. 2018)

V letech 2017- 2018 probíhalo statické zabezpečení a oprava schodiště vedoucího ze zámku do zámeckého parku.