Zprávy

Oprava dvouramenného novogotického schodiště na Sychrově

12. 1. 2017

V letech 2017- 2018 probíhá statické zabezpečení a oprava schodiště vedoucího ze zámku do zámeckého parku.