Zahajovací koncert 63. ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova

Kulturní akce

Na programu jsou díla P. J. Vejvanovského, J. G. Henichena, A. Dvořáka, O. Nedbala, J. Brahmse a B. Lédla v podání Hlubockých žesťů České filharmonie.

Koncert se koná v zámecké galerii.

Předprodej vstupenek na eVSTUPENKA.CZ