Dvořákův Turnov a Sychrov

Kulturní akce

západní průčelí- čestný dvůr

Koncert v rámci festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

Recitál A. Dvořák – J. Suk

Účinkují: M. Al-Ashhab – housle, Z. Klauda – klavír