Zahajovací koncert 65. ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova

Kulturní akce

Účinkuje:  Pražský žesťový soubor