Přednáška Pocta Rohanům - nová prohlídková trasa na Sychrově

Vzdělávání

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci ()
  • 30. 9. 2020
  • 18.00
Zámek Sychrov

O tom, jak se tvoří nová prohlídková trasa, bude přednášet kastelán zámku Sychrov a ředitel Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Miloš Kadlec.

Přednáška se uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci.